2001

2001

66. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

65. Dokumentacja techniczna wielostadiowa układu komunikacyjnego miasta Gostynia, dla: Miasto Gostyń.

64. Strategia zarządzania ruchem i zadań z nią związanych w ramach kontraktu – Polityka transportowa Krakowa, sterowanie ruchem oraz zarządzanie parkowaniem, dla: DHV Polska.

63. Wielobranżowy układ drogowy ul. Kościuszki wraz z analizą ruchu na etapie koncepcji, dla: Miasto Poznań.

62. Projekt budowlany i wykonawczy organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zależnej od ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 442 i 466 w m. Pyzdry, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

61. Budowa modeli ruchu dla 9 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań Trójmiasto, Katowice, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin) wraz z budową baz danych o ruchu dla nośników reklamowych w w/w miastach, dla: Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w Poznaniu oraz AMS S.A. w Warszawie.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań