Pracownia planowania i badań symulacyjnych sieci transportowych

Kierownik pracowni: mgr inż. Jacek Thiem

Zakres działań pracowni:

  • studia planistyczne i ekonomiczne rozwoju miejskich i regionalnych systemów transportu – począwszy na programach ekonomicznych, od pomiarów począwszy, na programach ekonomicznych i projektach rozwojowych kończąc,
  • optymalizacja obsługi pasażerów przez transport publiczny,
  • studia rozwoju i optymalnego wykorzystania sieci drogowych.