Pracownia inżynierii ruchu

Kierownik pracowni: mgr inż. Marek Cejrowski

Zakres działań pracowni:

  • zastosowania i rozwój inteligentnych systemów sterowania,
  • opracowania stałej i czasowej organizacji ruchu,
  • opracowania projektów zarządzania przestrzenią miejską ( np. stref ruchu uspokojonego)
  • analiza przepustowości dróg i skrzyżowań
  • analiza wariantowa skrzyżowań drogowych
  • analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • analizy miekrosymulacyjne warunków ruchu drogowego i pieszego