Drodzy Państwo.
Jesteśmy biurem projektowym o 20-letnim doświadczeniu
w pracach studialnych nad układami komunikacyjnymi,
projektowaniu dróg i ulic, wdrażaniu systemów sterowania
ruchem drogowym i innych pracach projektowych
związanych z komunikacją. 

Wielu znakomitych ekspertów BIT szkoli i wspiera
merytorycznie jednostki samorządowe, jednostki dydaktyczne
oraz krajowych przedsiębiorców i międzynarodowe koncerny.

 

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań