Pracownia projektowania dróg i ulic

Pracownia projektowania dróg i ulic

Kierownik pracowni: mgr inż. Ewa Konieczna

Zakres działań pracowni:

  • projekty oraz opracowywania dokumentacji technicznych modernizacji i budowy autostrad, tras tramwajowych, dróg i ulic.

 

 

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań