Pracownia projektowania dróg i ulic

Pracownia projektowania dróg i ulic

Zakres działań pracowni:

  • projekty oraz opracowywania dokumentacji technicznych modernizacji i budowy autostrad, tras tramwajowych, dróg i ulic.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań