Pracownia pomiarów i badań ruchu

Zakres działań pracowni:

  • pomiary natężeń ruchu,
  • badania warunków ruchu,
  • badania komunikacji zbiorowej,
  • organizacja transportu publicznego.