Pracownia pomiarów i badań ruchu

Pracownia pomiarów i badań ruchu

Kierownik pracowni: mgr inż. Maciej Hanelik 

Zakres działań pracowni:

  • pomiary natężeń ruchu,
  • badania warunków ruchu,
  • badania komunikacji zbiorowej,
  • organizacja transportu publicznego.

 

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań