Pracownia pomiarów i badań ruchu

Pracownia pomiarów i badań ruchu

Zakres działań pracowni:

  • pomiary natężeń ruchu,
  • badania warunków ruchu,
  • badania komunikacji zbiorowej,
  • organizacja transportu publicznego.

 

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań