Firma

[column size=”two”]

Biuro Inżynierii Transportu jest spółką jawną, działającą od kwietnia 1992 r. Jego utworzenie usankcjonowało uprzednią, wieloletnią działalność partnerską w zakresie inżynierii komunikacyjnej ówczesnych współwłaścicieli spółki – mgr inż. Marka Cejrowskiego, dr. inż. Andrzeja Krycha i zmarłego w 1998 roku – dr. inż. Jerzego Piotrowskiego – wywodzących się ze środowiska akademickiego i świadczących w utworzonej spółce zadania projektowe i konsultingowe.

Obecnie spółka, prócz działalności zawodowej współwłaścicieli, zatrudnia etatowo czternaście osób, w tym dwunastu inżynierów – projektantów i operatorów wyspecjalizowanych w użytkowaniu profesjonalnych procedur projektowania w czterech pracowniach:

  • projektowania dróg i ulic,
  • planowania i badań symulacyjnych sieci transportowych,
  • inżynierii ruchu,
  • pomiarów i badań ruchu.

Pewną część zadań BIT realizuje w układach partnerskich z innymi firmami oraz specjalistami. Aktualnie dysponujemy stanowiskami operacyjnymi i zespołami, umożliwiającymi realizację kilku dużych projektów równolegle.

BIT w czasie swej działalności zrealizował studia komunikacyjne w Bydgoszczy, Częstochowie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i oczywiście w Poznaniu, także projekty w ramach programu budowy autostrad i obwodnic wielkich miast.

BIT wspiera swoje projekty szerokim zastosowaniem komputerowych profesjonalnych programów inżynierskich dla procedur badawczych, projektowych, studialnych i pomiarowych. Dysponuje nowoczesnym warsztatem i pełnym pakietem programów dla potrzeb modelowania ruchu oraz projektowania tras komunikacyjnych. Działa w oparciu o rozwinięte własne metody i procedury oraz metody aplikowane na bazie doświadczeń europejskich, współpracując systematycznie z takimi firmami jak PTV GROUP – Karlsruhe, Dr. Borzych Consulting, Vialis Polska, URS Poznań, Instytutami Informatyki i Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz pokrewnymi w Politechnikach w Gdańsku i Krakowie. We współpracy z firmą Poltraffic Ltd z Poznania zrealizowano testowe aplikacje najnowszych osiągnięć software’owych oraz urządzeń inteligentnego sterowania ruchem w dużych zespołach skrzyżowań miejskich.

Zrealizował projekty koncepcyjne, budowlane i studialne autostrad i ulic śródmiejskich, szereg projektów w zakresie modelowania ruchu (w tym w dziesięciu największych miastach Polski). W BIT opracowane zostały pierwsze w Polsce dokumentacje budowy i modernizacji ulic wykonane w technice komputerowej w tym pierwszy zaprojektowany i realizowany w Polsce projekt z trasą szybkiego tramwaju prowadzonego w ruchu ulicznym, kilkadziesiąt projektów budowlanych sygnalizacji opartych na akomodacyjnym sterowaniu acyklicznym w układach sieciowych. W BIT prowadzone są także prace studialno – badawcze dotyczące zatłoczenia motoryzacyjnego sieci drogowych, budowy macierzy ruchu w oparciu o dane pomiarowe, modelowania i symulacji ruchu samochodowego w sieciach zatłoczonych, optymalizacji sieci drogowych, integracji i przyspieszenia transportu szynowego, organizacji i instrumentów zarządzania transportem publicznym oraz aplikacji systemów niekonwencjonalnych. Rokrocznie w BIT realizowane są szkolenia, staże i prace dyplomowe obejmujące coraz większą liczbę dyplomantów i doktorantów z całego kraju a pracownicy BIT biorą udział w kilkudziesięciu konferencjach i kursach rocznie.

Biuro jest również dystrybutorem programów niemieckiej firmy PTV GROUP oraz prowadzi prace nad ich polskimi wersjami.

[/column]

[column size=”two” last=”true”]

:: CHARAKTERYSTYKA PERSONELU

Marek Cejrowski – współwłaściciel – w branży od 1976 roku – inżynieria ruchu (studium podyplomowe w Warszawie), projektowanie dróg, informatyka, kieruje pracownią inżynierii ruchu,

Andrzej Krych – współwłaściciel – w branży od 1970 roku – doktor nauk technicznych, wykładowca Politechniki Poznańskiej, wykłady na studiach podyplomowych w Politechnice Krakowskiej – ekonomika transportu, planowanie rozwoju i układów transportowych, modelowanie ruchu,

Michał Mikołajczyk – zatrudniony w BIT od 1993 roku, specjalista w zakresie projektowania technicznego ulic, dróg, tras komunikacji szynowej, modernizacji dróg, specjalista w zakresie planowania i zarządzania transportem publicznym (studium podyplomowe), specjalista w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w projektach komunikacyjnych; 0d 2008 r. – główny projektant w zakresie projektowania technicznego.

Jacek Thiem – zatrudniony w BIT od 1993 roku, specjalista w zakresie planowania transportu, operator systemów modelowania ruchu, kieruje pracownią planowania i badań symulacyjnych,

Joanna Thiem – zatrudniona w BIT od 1997 roku, specjalista w zakresie planowania oraz operator systemów modelowania ruchu,

Beata Kempa – zatrudniona w BIT od 2008 roku, odpowiedzialna za analizy statystyczne i przygotowanie prac modelowych,

Łukasz Walter – zatrudniony w BIT od 2009 roku, specjalista mikro-modelowania ruchu oraz organizacji ruchu w przestrzeniach miejskich, wsparcie w zakresie inżynierii ruchu.

[/column]