2002

2002

73. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

72. Studium obsługi komunikacją miejską kampusu UAM na Morasku, dla: UAM w Poznaniu.

71. Projekt organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Imielin, dla: Gminy Miasta Imielin.

70. Obsługa komunikacyjna terenów inwestycyjnych w rejonie skrzyżowania dróg krajowej nr 1 i wojewódzkiej nr 225 w Tczewie – koncepcja programowa, dla: Biuro Doradztwa „Real” w Toruniu.

69. Projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej Obwodnica Śródmiejska w Koszalinie, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

68. Projekt organizacji ruchu i sygnalizacji wraz z koordynacją dla czterech skrzyżowań w ciągu ulicy Pułaskiego w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

67. Projekt budowlany i wykonawczy organizacji ruchu i sygnalizacji zależnej od ruchu na skrzyżowaniach Al.Wojska Polskiego w Kaliszu (droga krajowa nr 25), dla: Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań