Oprogramowanie PTV GROUP

Oprogramowanie PTV GROUP

Biuro Inżynierii Transportu jest głównym dystrybutorem oprogramowania
międzynarodowej spółki PTV GROUP AG.

BIT jako PTV PARTNER POLSKA dysponuje najlepszą ofertą gamy produktów PTV Vision, dzięki czemu zaopatruje większość urzędów, jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorców w Polsce.

PTV Vision jest wiodącym na świecie pakietem oprogramowania do planowania transportu i analiz w ponad 90 krajach. Inne pakiety oprogramowania, nie oferują tak wysokiego poziomu integracji w ramach ogólnego procesu planowania transportu, a w szczególności, między planowaniem strategicznym, operacje transportu i inżynierii ruchu.

PTV Vision uwzględnia różne poziomy planowania. Dopasowane moduły umożliwiają obliczenia na różnych poziomach dokładności – od określenia popytu komunikacji, planowania sieci do kontroli ruchu na skrzyżowaniach, wraz z szczegółowymi badaniami optymalizacji sygnalizacji świetlnej.

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań