1992

1992

3. Koncepcja powiązań drogowych Polski i Słowacji, dla: Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

2. Studium projektowe „Tramwaj w ulicy Ratajczaka”, dla: MPU w Poznaniu

1. Obsługa komunikacyjna potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej Poznania, dla: Zarządu Miasta Poznania.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań