1993

1993

10. Projekt i dokumentacja techniczna ulicy ekologicznej Lisa Witalisa w Poznaniu, dla Komitetu Społecznego Budowy.

9. Program I etapu rozwoju komunikacji szynowej w Poznaniu, dla: WGKiM – Urząd Miasta Poznania.

8. Poznański Szybki Tramwaj. Studium uruchomienia. Analiza finansowa opłacalności, dla: Dyrekcji Budowy PST – Zarząd Miasta Poznania.

7. Studium projektowe poznańskiego Ringu, dla: Pracowni architektonicznej Jerzego Gurawskiego i Architekta Wojewódzkiego w Poznaniu.

6. Studium układu komunikacyjnego miasta Wągrowca, dla: BPDiM Transprojekt Poznań i Zarządu Miasta Wągrowca.

5. Priorytety dla komunikacji publicznej w organizacji i sterowaniu ruchem w Poznaniu, dla: WGKiM -Urząd Miasta Poznania.

4. Projekt organizacji ruchu w Kościanie, dla: Urząd Miasta Kościana.

 

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań