1994

1994

17. Koncepcja centralnego systemu sterowania ruchem w Poznaniu, BIT s.c. we współpracy z Poltraffic Ltd, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

16. Założenia polityki komunikacyjnej dla miasta Bielsko -Białej, dla: Zarządu Miasta Bielska – Białej.

15. Studium układu linii komunikacyjnych po uruchomieniu PST, dla: Zarządu Miasta Poznania.

14. Studium rozwoju komunikacji miasta Torunia, dla: Zarządu Miasta Torunia.

13. Studium układu komunikacyjnego miasta Wrześni, dla: Zarządu Miasta Września.

12. Analiza układu komunikacyjnego miasta Radomia, dla: Zarządu Miasta Radomia.

11. Studium ruchu i parkowania w obszarze Śródmieścia Poznania pomiędzy I i II Ramą, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań