1995

1995

23. Poznań – Łacina, komunikacja w studium zagospodarowania przestrzennego terenu, dla: pracownia architektoniczna Jerzego Gurawskiego, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, – studium komunikacji, implikacji modalnych według środków podróżowania i organizacji ruchu.

22. Koncepcja polityki parkingowej miasta Poznania, dla: Miejskiego Zarządu Dróg w Poznaniu.

21. Projekt II etapu budowy szybkiego tramwaju w Poznaniu, BIT s.c., dla: Zarządu Miasta Poznania.

20. Koncepcja rozwoju systemu transportowego miasta Bydgoszczy, dla: Transprojektu -Poznań i Gminy Miasta Bydgoszcz.

19. Rozszerzenie strefy ograniczonego postoju w Poznaniu. Badania symulacyjne i ocena proponowanych zmian, organizacji ruchu i ich skutków, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

18. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Poznaniu w rejonie ulic Bożnicza, Małe Garbary, Święty Wojciech oraz Księcia Józefa. BIT s.c., dla: PZPS „Polmos”.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań