1996

1996

33. Projekt wstępny techniczny dla autostradowej obwodnicy Wrocławia, BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

32. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A4 (Krzakowa – Wrocław), BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

31. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A4 (Katowice- Kraków), BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

30. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A2 (świecko-Konin), BIT s.c. z Transprojekt Poznań, dla: ABIEA.

29. Dokumentacja do wniosku o decyzje lokalizacyjną dla autostrady A2 (Świecko-Konin), BIT s.c. – Transprojekt Poznań, dla: ABiEA.

28. Studium ruchu rowerowego w Poznaniu. Praca konkursowa młodych pracowników BIT na MTP „Bicykl 96” (wyróżnienie).

27. Komunikacja w studium zagospodarowania terenów Uniwersytetu AM w Poznaniu na Morasku, dla: Pracowni architektonicznej Jerzego Gurawskiego i UAM w Poznaniu.

26. Studium racjonalizacji rozkładu jazdy i systemu taryfikacji opłat w komunikacji miejskiej Krakowa, dla: Gminy Miasta Krakowa (pomiary, badania i modelowanie ruchu, analizy ekonomiczne).

25. Ekspertyza studium międzynarodowych powiązań „wyspy” Stogi (w aspektach intensyfikacji gospodarczych funkcji obszaru portowo – przemysłowego i turystycznego oraz wpływu na problemy komunikacyjne aglomeracji gdańskiej), dla: WPP Zarządu Miasta Gdańska (ocena przyjętych w studium metod badań, modelowania ruchu i studiów planistycznych).

24. Projekt zagospodarowania terenu Poznańskiej Gazowni położonego pomiędzy ulicami Grobla, Za Groblą i Łazienną a starym korytem Warty, dla: Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, (studium ulicy Ewangelickiej – studium obsługi i dostępności komunikacyjnej terenów Starej Gazowni, studium projektowe dla nowych rozwiązań komunikacyjnych).

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań