1997

1997

38. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

37. Koncepcja i dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Głogowskiej pomiędzy ulicami Ściegiennego i Hetmańską w Poznaniu z torowiskiem szybkiego tramwaju, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

36. Dynamiczny Model Ruchu w Radomiu, dla MPU w Radomiu, współpraca z WS Atkins.

35. Program rozwoju etapowego układu drogowo-ulicznego m. Poznania do 2010 r., we współpracy z PTV Karlsruhe, dla: Zarządu Miasta Poznania.

34. Ewaluacja korzyści energetycznych, środowiskowych i dynamicznych procesu projektowania i realizacji systemu inteligentnego sterowania ruchem w centrum Poznania z udzieleniem priorytetu komunikacji tramwajowej, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej PP, INRETS (Lyon), AVV (Rotterdam), C/O UuV (Drezno), gmina miasta Rennes (Francja), dla: Novem (Bruksela, Ecos-Phare), (pomiary, badania symulacyjne i modelowanie ruchu).

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań