1998

1998

43. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

42. Projekt budowlany węzłów autostradowych „Dębina” i „Krzesiny” autostrady A-2 w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

41. Projekt organizacji ruchu, systemów informacji i sterowania ruchem dla autostrady A2 i sieci ulic w jej otoczeniu wraz z projektami budowlanymi pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

40. Koncepcja projektowa przebiegu dróg krajowych w Gostyniu z uwzględnieniem ruchu tranzytowego, dla: DODP w Poznaniu.

39. Ocena koncepcji programowo – przestrzennej przebiegu obwodnicy wschodniej Warszawy, dla: Gminy M. Wesoła.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań