1999

1999

49. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

48. Projekt wykonawczy węzłów autostradowych „Dębina” i „Krzesiny” autostrady A-2 w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

47. Plansze zbiorcze – koordynacja branżowych projektów wykonawczych dla autostrady A2 w przebiegu pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

46. Projekt wykonawczy dla sieci ulic w otoczeniu autostrady A2 pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

45. Projekt techniczny modernizacji ulicy Podgórnej, Placu Wiosny Ludów i Alei Marcinkowskiego w centrum Poznania z komunikacją tramwajową, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

44. Koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa, dla: Zarządu Miasta Krakowa.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań