2000

2000

60. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

59. Badania strat czasu i zużycia energii w komunikacji tramwajowej oraz badania strat czasu w ruchu samochodów w obszarze projektu pilotażowego ECOS-PHARE sterowania ruchem w rejonie Mostu Teatralnego i Ronda Kaponiera w Poznaniu, dla: Politechniki Poznańskiej.

58. Polityka parkingowa m. Poznania, dla: Miasto Poznań.

57. Studium komunikacyjne m. Częstochowy, dla: miasta Częstochowa.

56. Modelowanie ruchu wewnętrznego i zewnętrznego w Łodzi, dla: m. Łódź.

55. Projekt budowlano – wykonawczy ul. 5 Stycznia w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

54. Koncepcja i projekt budowlano – wykonawczy ul. Polskiej w Poznaniu, dla: ZDM w Poznaniu.

53. Kompleksowe badania ruchu w obszarze powiatu poznańskiego (Poznań KBR 2000) – Poznań, dla: Zarządu Miasta Poznania.

52. Tramwaj w ulicy Ratajczaka wraz z przyległymi ulicami – koncepcja i projekt wykonawczy, dla: ZDM w Poznaniu.

51. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kapitalny remont torowiska tramwajowego w ulicy Królowej Jadwigi pomiędzy ulicami Wierzbięcice i Górną Wildą oraz na węźle rozjazdowym Górna Wilda i Królowej Jadwigi, dla: MPK w Poznaniu.

50. Prognozy ruchu dla projektów wschodniego i zachodniego ramienia III Ramy komunikacyjnej Poznania, dla BSiPDM Transprojekt – Poznań, dla: Zarządu Miasta Poznania.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań