2003

2003

86. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

85. Kompleksowe badania ruchu wraz z optymalnym projektem organizacji ruchu na obszarze miasta Wolsztyn, dla: Miasto Wolsztyn.

84. Prognoza ruchu w centrum Poznania do 2010 r., dla: Miasto Poznań.

83. Studium organizacji transportu i zarządzania parkowaniem w Śródmieściu Katowic, dla: Miasto Katowice.

82. Koncepcja przebudowy i rozwoju układu komunikacyjnego m. Swarzędz oraz gminy w nawiązaniu do układów zewnętrznych, dla: Gminy Swarzędz.

81. Przebudowa drogi woj. Nr 434 na odcinku Śrem – Miejska Górka ( w tym 6 km w obszarze zabudowanym wraz z przebudową uzbrojeń), dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

80. Koncepcja i projekt budowlano – wykonawczy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

79. Projekt budowlano – wykonawczy ul. Pustej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

78. Koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych w dzielnicy Jeżyce, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

77. Projekt budowlany modernizacji pętli tramwajowej Starołęka w Poznaniu, dla: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

76. Projekt zmian organizacji ruchu i programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Al. Konstytucji 3-go Maja z Al. Jana Pawła II i ul. Estkowskiego oraz z ul. Kąkolewską i Niepodległości w Lesznie, dla: Miasto Leszno.

75. Projekt organizacji ruchu i sterowania ruchem na drodze krajowej nr 5 w Komornikach, dla: TRANSPROJEKT Poznań – Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o.

74. Aktualizacja projektu wykonawczego organizacji ruchu dla autostrady A2 (odcinek od w. Komorniki -Dębina-do w. Krzesiny) wraz z trzema węzłami i wszystkimi drogami towarzyszącymi wersja docelowa – pełna obsługa, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu Biuro Budowy Autostrady.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań