2004

2004

110. Uproszczone studium wykonalności budowy zajezdni tramwajowej w Poznaniu, dla: MPK w Poznaniu.

109. Wstępna koncepcja projektowa trasy tramwajowej do Franowa wraz z lokalizacją zajezdni i przystankiem kolejowo – tramwajowym oraz analizą finansową i ekonomiczną projektu, dla: MPK w Poznaniu.

108. Badania i analiza jakości realizacji usług przez MPK w Poznaniu, dla: MPK w Poznaniu.

107. Wykonanie pomiarów ruchu: samochodowego i komunikacji publicznej – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

106. Analiza projektowanego układu drogowego w rejonie projektowanych tuneli drogowych C1,C2,C3 w ciągu Alei Królowej Jadwigi we Wrocławiu – na zlecenie PROFIBUD Zakład i Biuro Obsługi.

105. Projekt budowlano – wykonawczy ul. Polskiej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

104. Prognoza ruchu dla m. st. Warszawy, dla: Miasta Stołecznego Warszawa.

103. Komputerowy system analizy funkcjonowania oraz rozbudowy sieci VISUM – aktualizacja oprogramowania oraz modelu funkcjonowania sieci drogowej Katowic, dla: Miasta Katowic.

102. Przeprowadzenie badań symulacyjnych ruchu drogowego dla obszaru tunelu w ciągu drogowym Wisłostrady w Warszawie (od Mostu Śląsko – Dąbrowskiego do Mostu Poniatowskiego) objętego systemem sterowania ruchem z wykorzystaniem programu VISSIM firmy PTV – na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

101. Ustalenie kosztów transportu w przekształcanych do 2020 r. sieciach transportowych miasta st. Warszawy oraz korzyści z aplikacji strategii zarządzania ruchem – na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

100. Opracowanie danych o widowni (frekwencji) w sieciach transportowych 9 miast – na zlecenie Art. Marketing Syndicate S.A.

99. Prognozy Ruchu w obszarze aglomeracji poznańskiej do roku 2025, dla: Miasto Poznań.

98. Program etapowego rozwoju układu drogowo – ulicznego do 2010r., z uwzględnieniem transportu publicznego, dla: Miasto Poznań.

97. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

96. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do rz. Struga Lubicka” – na zlecenie Miasta Torunia.

95. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” – na zlecenie Miasta Torunia.

94. Symulacja komputerowa ruchu kołowego wzdłuż Al. Jerozolimskich w Warszawie, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

93. Aktualizacja modelu ruchu komunikacji zbiorowej w Warszawie, dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

92. Budowa modelu ruchu transportu indywidualnego i zbiorowego dla konurbacji śląskiej, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

91. Aktualizacja modeli ruchu dla 8 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin), wraz z budową algorytmów przeliczeniowych i aktualizacją baz danych o ruchu dla nośników reklamowych w w/w miastach, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

90. Budowa modelu ruchu transportu indywidualnego i zbiorowego dla m. Bydgoszczy, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

89. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy obwodnicy m. Murowana Goślina, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

88. Projekt uspokojenia ruchu i sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Kawnice, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu.

87. Projekt uspokojenia ruchu i sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Golina, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań