2008

2008

215. Analiza danych w wybranych punktach pomiarowych – na zlecenie Biuro Konsultacyjno – Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. w Gdańsku.

214. Studium Wykonalności projektu „Inteligentne Systemy Transportowe” w Bydgoszczy, dla: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

213. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Dolna Wilda na odcinku od węzła autostradowego „Dębina”, do ul. Hetmańskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

212. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Koszalińskiej w Poznaniu, na długości projektowanego osiedla „Strzeszyn L”, do planowanego węzła dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Lutycką, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

211. Analiza układu drogowego miasta Stargardu Szczecińskiego, dla: Gmina Miasta Stargard Szczeciński.

210. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego Kołobrzegu – na zlecenie Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.

209. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji kablowej dla Miejskiej Sieci Rurociągów Kablowych dla zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”, dla: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

208. Opracowanie dokumentacji projektowej kanału deszczowego dla zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”, dla: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

207. Opracowanie projektu Zagospodarowania Terenu dla potrzeb przebudowy ulic Koszalińskiej i Literackiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

206. Oceny obecnego stanu funkcjonowania komunikacji zbiorowej w rejonie Zintegrowanego Dworca Autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

205. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Budowa węzła Naramowicka w ciągu ul. Lechickiej w Poznaniu (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

204. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Budowa węzła Koszalińska wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań-Piła (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

203. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

202. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

201. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Przebudowa węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

200. Opracowanie studium wykonalności przebiegu drogi tzw. Średnicówki I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do przejazdu kolejowego przy ul. Poznańskiej w Gostyniu, dla: Gminy Gostyń.

199. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej – Kard. S .Wyszyńskiego – Aleje 1 Maja w Koninie, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

198. Opracowanie analizy ruchu na planowanym wiadukcie nad torami kolejowymi PKP w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, dla: Miasto Poznań.

197. Przygotowanie i analiza wariantów rozwoju systemu transportowego Krakowa, dla: Urzędu Miasta Krakowa.

196. Określenie rocznej liczby pasażerów komunikacji zbiorowej korzystających ze Zintegrowanego Dworca Autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

195. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

194. Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na ulicy Szpitalnej w Koninie, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

193. Dostawa danych do Systemu sterowania ruchem drogowym w wyznaczonych obszarach komunikacyjnych miasta Olsztyna – na zlecenie Tyco Fire and Integrated Solutions Sp. z o.o w Warszawie.

192. Aktualizacja projektu sygnalizacji w ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Niegolewskich do ul. Sczanieckiej wraz z rozszerzeniem projektu drogowego o remont jezdni i chodników po stronie wschodniej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

191. Opracowanie, pomiar i obliczenie wskaźników monitorowania projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej Nr 25”, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

190. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sterowania ruchem w obszarze ograniczonym ulicami: Marszałkowska – Andersa -Świętojerska – Bonifraterska – Długa – Podwale – Dobra- Browarna – Topiel – Kruczkowskiego – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska w związku z ograniczeniem ruchu ul. Krakowskie Przedmieście, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

189. Analiza popytu i optymalizacji pracy transportowej linii autobusowych i tramwajowych dla wybranych wariantów rozbudowy infrastruktury tramwajowej miasta Bydgoszczy, dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

188. Wykonanie projektu branży inżynierii ruchu i sterowanie oraz branży elektrycznej zasilania i koordynacji sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Nowe Zawady – na zlecenie Scott Wilson Ltd Sp. z o.o w Warszawie.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań