2018

2018

426. Projekt aktualizacji sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach Żeromskiego – Wawrzyńca i Wawrzyńca – Kościelna, pomiary ruchu na obu skrzyżowaniach oraz prognozy ruchu dla: SMP Projektanci Sp. z o.o.

425. Analiza ruchowa w rejonie węzła ulicy Dąbrowskiego z ulicą Słupską dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

424. Opracowanie analizy wariantowej lokalizacji nowych przepraw mostowych przez rzekę Wartę w Poznaniu dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

423. Wykonanie analizy ruchu drogowego dla sklepu IKEA Wrocław, dla: IKEA Property Poland sp. z o.o. w Jankach.

422. Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu (pomiary i kalibracja) aglomeracji poznańskiej dla: Urzędu Miasta Poznania.

421. Wykonanie analiz i prognoz ruchu samochodowego oraz tramwajowego dla przebudowywanych ulic w związku z projektami zrealizowanymi przez Miasto Poznań, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla: „Programu Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”; „Programu Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka”, dla: Urzędu Miasta Poznania.

420. Opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego” dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

419. Analiza i ocena stanu ruchu drogowego na ulicach Śremu dla: Gminy Śrem.

418. Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych, dla: Miasta Poznania, Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań