2015

2015

378. Przygotowanie recenzji przy redagowaniu treści dokumentów: polityki parkingowej i uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania dla: Urzędu Miasta Płocka.

377. W ramach zadania pn. „Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os.Lecha – Rondo Żegrze – prace projektowe” – opracowanie części dokumentacji projektowej związanej z sygnalizacją świetlną wraz z projektami elektrycznymi, docelową organizacją ruchu i czasową organizacją ruchu na czas robót, dla: Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

376. Wykonanie analizy ruchowej dla działki dawnego dworca PKS w Poznaniu otoczonej ulicami: Wujka, Przemysłową, Matyi i Wierzbięcice wraz z analizą oddziaływania na te ulice dla: Pracowni Drogowej Filip Kruszewski w Poznaniu.

375. Symulacja komputerowa ruchu drogowego dla węzła rondo Kaponiera wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bukowskiej z ulicą Roosevelta dla trzech wariantów, dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

374. Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra, dla: Urzędu Miasta Krakowa.

373. Zakup oprogramowania na potrzeby różnych Pracowni i Laboratoriów w ramach projektu: „INNO-EKO-TECH” PTV VISUM, PTV VISSIM, ClassRoom dla: Politechniki Białostockiej.

372. Wykonanie i przekazanie uzgodnionych obszarowych analiz ruchu dla wskazanych trzech wariantów przebudowy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu wraz z ewentualnymi modyfikacjami wynikającymi z uwag Zamawiającego dla: Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. w Warszawie.

371. Pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego oraz weryfikacja dokumentacji przy realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości – ul. Solna w Poznaniu”, dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

370. Wykonanie oceny materiału wyjściowego – uwarunkowań projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (zwanego dalej „Studium”) w postaci merytorycznej oceny oraz weryfikacji poruszanych zagadnień związanych z polityką transportową Łodzi, 2. Wykonanie oceny zaproponowanych rozwiązań w projekcie Studium w zakresie polityki transportowej Łodzi, 3. Udział w warsztatach eksperckich w zakresie zagadnień związanych z polityką transportową miasta, 4. Udział w konsultacjach merytorycznych w zakresie zagadnień związanych z polityką transportową miasta, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

369. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich (zadanie nr 1) oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych (zadanie nr 2), dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

368. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem strefy „TEMPO 30” na ul. Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego i ul. Ratajczaka w Poznaniu dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

367. Opracowanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej dla: Małe Garbary przejście przy Wronieckiej, Solna – Aleje Marcinkowskiego, przejście przy placu Wielkopolskim i Solna – Młyńska dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

366. Opracowanie projektu koncepcyjnego dla strefy „TEMPO 30” – obszar IV dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań