2014

2014

365. Wykonanie „Analizy możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno – Nakło nad Notecią” dla: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu.

364. Opracowanie i budowa modeli kategorii produkcji ruchu w oparciu o zoptymalizowaną strukturę profili dla badania zachowań w systemie „Parkuj i Jedź” w odniesieniu do: a) wyniku reprezentacyjnych badań gospodarstw domowych w kompleksowych badaniach ruchu w poznańskim powiecie ziemskim, b) dostępnych baz danych o profilach mieszkańców, dla: Audyt Media Marcin Grabowski w Poznaniu.

363. Opracowanie czterech studiów wykonalności (SW) odrębnie dla każdego z czterech następujących projektów:

Projekt 1: Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą ekspresową S2 – rozwiązanie umowy w zakresie opracowania.

Projekt 2: Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska – granica miasta – skrzyżowanie ulic Żołnierska – Rekrucka – Marsa.

Projekt 3: Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od 17 Stycznia do połączenia z węzłem MPL. Projekt 4: Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego dla: Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

362. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla: Miasta Poznania.

361. Realizacja Systemu ITS Białystok. Etap III – Przeprowadzenie pomiarów i badań ankietowych. Etap IV – Wyniki badań ankietowych i pomiarów. Analizy i opis wykorzystania ich w modelu; Budowa modelu włączając prezentacja i przekazanie wykonanego modelu wraz z opisem oraz przekazanie podręcznika + szkolenie z obsługi modelu. Etap V – Odbiory modelu, usuwanie ewentualnych. błędów oraz dostawa oprogramowania dla: Siemens Sp. z o.o. w Warszawie.

360. Dostawa pakietu jednej licencji oprogramowania specjalistycznego: licencji oprogramowania Viswalk & Vissim Package do modelowania mikroskopowego ruchu pieszego z możliwością modelowania mikroskopowego ruchu kołowego dla: Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

359. Analiza dotycząca popytu na parkingi typu „parkuj i jedź- P&R” oraz „parkuj i idź-P&G” w Poznaniu i jego bezpośrednim sąsiedztwie dla: Miasta Poznania, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

358. Wykonanie projektu tymczasowej sygnalizacji świetlnej na czas przebudowy układu kanalizacji w ulicy Garbary przy skrzyżowaniu z ulicą Północną w Poznaniu wraz ze wszystkimi elementami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania projektowanej inwestycji tj. Aglomeracja Poznań: Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary dla: „AQUA” S.A. w Poznaniu.

357. Dostawa oprogramowania VISSIM 5.40 lic. Edu.(25 licencji) dla: Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

356. Dostawa specjalistycznego pakietu oprogramowania PTV VISION PLANNING & SIMULATION (w skład którego wchodzą programy VISUM i VISSIM wraz z modułami dodatkowymi) dla: Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

355. Opracowanie analizy mikrosymulacyjnej, warunków ruchu samochodowego na układzie komunikacyjnym, przy spełnieniu założenia w zakresie realizacji budowy układu komunikacyjnego dróg stanowiących obsługę komunikacyjną planowanego obiektu Centrum Łacina i założeniu wariantowości dla rozwiązań komunikacyjnych dla: Tebodin Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

354. Świadczenie konsultacji w zakresie opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera” dla: Miasta Poznania.

353. Projekt sygnalizacji świetlnej wyjazdowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznani dla: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

352. Wykonanie wariantu prognozy ruchu dla przedsięwzięcia: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” z modyfikacją sieci drogowej na lata 2013-2037 dla: Autostrady Wielkopolskiej S.A. w Poznaniu.

351. Aktualizacja wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Solną w zakresie aktualizacji mapy dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

350. Prognoza ruchu dla drogi krajowej nr 11 w obszarze gminy Suchy Las po oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S11 na odcinku pomiędzy węzłami Rokietnica i Swadzim dla: AMOS Agencji Reklamowej i Wydawnictwa w Poznaniu.

349. Wykonanie wariantu prognozy ruchu dla przedsięwzięcia: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” z modyfikacją sieci drogowej na lata 2013-2037, dla: Autostrady Wielkopolskiej S.A. w Poznaniu.

348. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich (zadanie nr 1) oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych (zadanie nr 2) dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań